Mijn verrassende tekenavonturen in de mail?

Ontvang regelmatig verrassende tekenavonturen, het gratis Teken Je Leven Zine, aanbiedingen en nieuwtjes in je mailbox.

Algemene voorwaarden

Geldig vanaf 1 januari 2021

Dit zijn de algemene voorwaarden van Kit Le Large. Ze horen bij de offerte of overeenkomst die je van mij hebt ontvangen. Je overweegt namelijk om een workshop bij me te volgen. Of mij in te zetten als kunstenaar.

In deze voorwaarden lees je welke afspraken ik met je wil maken, als je mij een opdracht wilt geven of hebt gegeven. Zorg dat je deze goed doorleest. Dan weet je namelijk waar je op kunt rekenen, als je je opgeeft voor een workshop of akkoord gaat met een opdracht.

NB In deze voorwaarden verwijs ik met ‘je’, ‘jij’ of ‘jou’ naar degene die met Kit Le Large een overeenkomst aangaat. Jij dus. Naar mezelf, Kit Le Large, verwijs ik met ‘ik’, ‘mij’ of ‘mijn’.


1. Wanneer gelden deze voorwaarden?

Deze algemene voorwaarden gelden voor de overeenkomst die jij met mij sluit voor een workshop en/of tekenopdracht. Wij hebben een overeenkomst op het moment dat je je met een aanvraag- formulier opgeeft voor een workshop. Je ontvangt van mij dan een bewijs van inschrijving. We hebben ook een overeenkomst als je (digitaal of schriftelijk) akkoord geeft op een offerte.


2. Goed om vooraf te weten: auteursrecht op tekeningen en cursus(materiaal)

Met plezier teken ik speciaal voor jou een mooi kunstwerk. Natuurlijk hoop ik dat je er blij mee bent. Je mag het kunstwerk ophangen, in een plakboek plakken of op zolder zetten; wat je wilt. Maar het is niet de bedoeling dat je er kopietjes van maakt. Het zogenoemde beeldrecht is na- melijk van mij. Dat betekent dat alleen ik mijn tekening openbaar mag maken. Bijvoorbeeld door deze te kopieren, er kaarten of folders van te maken. Of ze op een website te zetten. Dit is ove- rigens zo bepaald in artikel 1 van de Auteurswet.

Mocht er verwarring over bestaan: dit geldt ook voor al het cursusmateriaal dat je ontvangt tij- dens een workshop. Dat mag je niet kopieren en verspreiden. Net zomin mag je eventuele opna- mes van (een gedeelte van) een workshop aan anderen sturen.


3. Welke regels gelden voor de inschrijving op een workshop?

Heb je je ingeschreven voor een workshop? Dan kijk ik ernaar uit om samen aan de slag te gaan. Houd wel rekening met het volgende:

 • a) Je inschrijving is definitief zodra je per e-mail mijn ontvangstbevestiging hebt ontvangen. Ik schrijf deelnemers in op volgorde waarop ik de aanmeldingen heb ontvangen. Zijn er meer dan 12 aanmeldingen? Dan zit de workshop vol en kun je je hiervoor niet meer inschrijven.
 • b) Zijn er minder dan 5 aanmeldingen? Dan kan de workshop helaas niet doorgaan. Als dit ge- beurt, hoor je dat uiterlijk 7 dagen voordat deze zou plaatsvinden. Vervolgens bespreek ik met jou of je op een ander moment wilt deelnemen of misschien toch niet. In het laatste geval krijg je je geld terug.
 • c) Ben ik ziek? Ook dan mag ik de workshop annuleren. Vervolgens bespreek ik met jou of je op een ander moment wilt deelnemen of misschien toch niet. In het laatste geval krijg je je geld terug.
 • d) Soms is het nodig om een workshop op een andere locatie te houden dan voorgesteld. Dit is geen reden om je er kosteloos voor af te melden. Uiteraard hoor je het wel op tijd van mij als de locatie verandert.

4. Wat kost het om je deelname of opdracht te annuleren?

Er kan natuurlijk iets gebeuren, waardoor je niet kunt deelnemen aan een workshop. Of waardoor je een opdracht niet door wilt laten gaan. Stuur mij in dat geval zo snel mogelijk een e-mail. Als je kort voor de opdracht annuleert, moet je er wel (deels) voor betalen. Die kosten zijn als volgt:

 • Annuleer je je deelname of opdracht langer dan een maand (30 dagen) voordat de workshop of opdracht start? Dan betaal je alleen 5,- euro administratiekosten. De rest van wat je hebt betaald, ontvang je terug.
 • Annuleer je je deelname of opdracht tussen de 30 en 14 dagen voordat de workshop of opdracht start? Dan betaal je 25 procent van het bedrag van de factuur ervoor. De rest van wat je hebt betaald, ontvang je terug.
 • Annuleer je je deelname of opdracht vanaf 14 dagen voordat de workshop of opdracht start? Of neem je onaangekondigd niet deel? Dan betaal je het volledige bedrag van de factuur ervoor. Je ontvangt dan dus geen geld terug.

5. Wat zijn de regels voor de betaling?

Over de betaling spreken we het volgende af:

 • a) De betalingstermijn van de facturen is 14 dagen.
 • b) Het is belangrijk dat je de factuur betaalt, ook als je mijn tekening niet gebruikt. Of als je de workshop niet bijwoont (zie ook artikel 4 over annulering). Als je op tijd betaalt, voorkom je dat je extra (incasso)kosten moet betalen.
 • c) Geef je je op voor een workshop? Dan moet je uiterlijk 48 uur voor de start ervan hebben betaald.
 • d) Eventuele reis- en/of parkeerkosten betaal je zelf.

Van deze afspraken kun je alleen afwijken, als ik daarover schriftelijk een andere afspraak met jou heb gemaakt.


6. Wat doen we als je niet tevreden bent?

Ben je niet tevreden over een workshop? Of over hoe een opdracht is verlopen? Bel of mail me dan zo snel mogelijk. Ik bespreek namelijk graag met je hoe we je klacht of probleem kunnen oplossen. Overigens ben je in dat geval nog steeds verplicht om de factuur voor de opdracht te betalen.


7. Wanneer ben ik aansprakelijk?

Bezeer je je of gaat er iets stuk dat van jou is (officieel: persoonlijk letsel of schade aan eigen- dommen)? Bijvoorbeeld tijdens een workshop? Dan ben ik daar niet aansprakelijk voor. Ook niet als het mijn materialen zijn, waardoor iets vies wordt of beschadigd raakt. Helaas zal je de schade dan zelf moeten betalen.

Ik ben alleen aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van mijn opzet of bewuste roekeloosheid. In dat geval ben ik alleen aansprakelijk voor vergoeding van de schade tot maximaal het factuurbedrag.